کودک, مادر

صحیح خوابیدن زنان باردار

صحیح خوابیدن زنان باردار

باردار:

چندین جنبه وجود دارد که یک زن باید در دوران بارداری بیشتر مراقب آنها باشد، تا اطمینان حاصل شود که بارداری او و جنینش سالم است. همچنین به درستی و به طور سالم رشد می کند. خواب و استراحت کافی داشته دارد. چندین جنبه وجود دارد که یک زن باید در دوران بارداری بیشتر مراقب آنها باشد، تا اطمینان حاصل شود که بارداری او و جنینش سالم است. همچنین به درستی و به طور سالم رشد می کند. او خواب و استراحت کافی را دارد تا بتواند از شر تأثیر منفی ای که ممکن است در صورت عدم خواب کافی همراه با دوران بارداری و زایمان باشد خلاص شود. بنابراین مسئله صحیح خوابیدن زنان باردار در دوران بارداری برای یک بارداری سالم ضروری است.

روش صحیح خوابیدن زنان باردار:

پزشکان و محققان بر این باورند که بهترین حالت خوابیدن برای خانم باردار این است که به پهلوی چپ بخوابد و زانوهایش کمی خم شده باشد. تا فشار وارده به رحم کاهش یابد. و فشار روی جنین و سایر اندام های داخلی بدن نیز کاهش یابد. برای مادر مهم است که این وضعیت خوابیدن را در سه ماهه اول بارداری انجام دهد. یعنی در ابتدای بارداری؛ اهمیت این وضعیت خوابیدن در مراحل متوالی بارداری بیشتر است.

بیشتربخوانید: خوابیدن در بارداری

بیشتربخوانید: فواید سیب زمینی برای زن باردار

عوامل کمک کننده در خواب:

زن باردار باید مطمئن شود که خوابش طبیعی و کامل است، یعنی خواب او ناآرام و متلاطم نباشد و این امر با دوری از کافئین و یا حداقل کاهش مصرف آن امکان پذیر است، معروف است که کافئین خواب را تحت تاثیر قرار می دهد و آن را مختل می کند. یکی دیگر از مواردی که خواب زن باردار را نگران کننده می کند این است که باید مکرر به دستشویی برود، مخصوصاً در طول شب، مخصوصاً اگر خانم باردار در دوره قبل از خواب و عصر زیاد آب و مایعات نوشیده باشد. بنابراین خانم باردار باید مراقب باشد که از مصرف مایعات خودداری کند و در شب آنها را کاهش دهد تا در این مدت خواب بهتری داشته باشید، اما باید توجه داشت که خانم باردار نباید آب کم داشته باشد. یا دچار تشنگی یا کم آبی شود.

اهمیت و فایده خواب:

همانطور که مطالعات انجام شده در دانشگاه کالیفرنیا نشان می دهد اهمیت و فایده خواب برای زنان باردار در تسهیل روند زایمان و کاهش ساعات زایمان نهفته است. مشخص شد زنانی که در سه ماهه اول بارداری کمتر از شش ساعت در روز می خوابند. حدود بیست و نه ساعت را صرف زایمان می کنند. در حالی که زنانی که بیش از هفت ساعت می خوابند، معادل هفده ساعت را صرف زایمان می کنند. مطالعات نشان داده است که زنانی که بین 4 تا 5 ساعت می خوابند، در بدو تولد سزارین می شوند.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.